Zajęcia pozalekcyjne

Świetlice i zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2018/19

Poniedziałek

 6:45 -8:00 świetlica, bibl. p.Mączko

8:00-8:45 –k.przedm. p.Lebryk
12:15-13:05 – świetlica profilaktyczna p.Mączko
12:15-13:05 zdw p.Majsterkiewicz
13:05 -13:55 – biblioteka p.Mączko
koło sportowe p.Bartkowski

Wtorek

6:45 świetlica , biblioteka p.Mączko
11:25-12:15 świetlica p.Lebryk
12:15-13:05 świetlica p.Warchoł
13: 05-14:00 świetlica p.Majsterkiewicz

Środa

6:45 -8:00 świetlica ,biblioteka p.Mączko
11:30-12:15 świetlica p.Polek
12:15- 13:05 świetlica-szachy p.Lebryk
13:05-14:05 świetlica prof. p.Mączko,

Czwartek

6:45 – 8:00 świetlica , biblioteka p.Mączko
8:00- 8:45 koło matem .p.Majsterkiewicz
11:25- 12:15 swietlica p.Lech
12:15 – 13:55 świetlica p.Rojek

Piątek

6:45 – 8:00 swietlica ,biblioteka p.Mączko
12:15- 14:00 zdw. , świetlica p.Majsterkiewicz
12:15-13:05 zdw p.Lebryk

Zajęcia szachowe prowadzone przez p.Hieronima Hajduka wolontariusza środa od 12:15