Podręczniki i programy 2018/2019

Oddział „0”
Tytuł:Zabawy z porami roku,E.kalinowska,B.Suchalska
Program Edukacji Przedszkolnej wspierającej rozwój aktywności dzieci.W.Zięba-Żabińska

Podręczniki do klasy II na rok szkolny 2018/2019
Podręczniki dotowane przez MEN
Matematyka-Elementarz odkrywców (podr.+ ćw.)-K.Bielnica,M.Bura, M.Kwil,B.Lankiewicz,wyd.Nowa Era,2017
J.polski-Elementarz odkrywców (podr.+ ćw.)-E.Hryszkiewicz, B.Stępień,wyd.Nowa Era 2017
Informatyka-Elementarz odkrywców-M.Kęska, Nowa Era 2017
Elementarz odkrywców-program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia-edukacji wczesnoszkolnej.

KLASA 1 Bugs World 1, Carol Read, Ana Soberón, 811/1/2017, Macmillan,
Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)
Podręczniki do klasy III na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki dotowane przez MEN

1. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2
Część 1-4. Wyd. MEN
2. Nasza szkoła cz. – 1-4
– matematyka wyd. MEN
3. Ćwiczenia z pomysłem. Klasa 2. Cz. 1-4. Edukacja zintegrowana. Wyd. WSiP.
4. Ćwiczenia z pomysłem. Klasa 2. Cz. 1- 4. Matematyka. Wyd. WSiP
Program edukacji wczesnoszkolnej.Ćwiczenia z pomysłem.
Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

Informatyka-Informatyka Europejczyka klasa2-D.Kiałka,K.Kiałka, wyd.Helion
Informatyka Europejczyka -program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej, D.Kiałka

KLASA 2 Super Sparks 2, P.A. Davies C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc – Kurpaska, 638/2/2014/2015, Oxford, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej.
Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

KLASA 3 Super Sparks 3, P.A. Davies C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc – Kurpaska,638/3/2014/2015, Oxford, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej.
Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Podręczniki do klasy I V na rok szkolny 2018/2019


Podręczniki dotowane przez MEN
Historia-”Wczoraj i dziś” Nowa Era nr w wykazie MEN 877/1/2017 AUTOR Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
Grzegorz Wojciechowski
J.polski -Nowe słowa na start! klasa4, Nowa Era,2017
Plastyka-Do dzieła !klasa 4 , Nowa Era,J.Lukas,K. Onak
Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dziela!
Muzyka-Lekcja muzyki klasa4, Nowa Era,M.Gromek,G.Kilbach
Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Lekcja muzyki
Informatyka-Lubię to!-M.Kęska,wyd.Nowa Era,
Program nauczania „Lubię to”-Program nauczania zajęć komputerowych dla klas4-6 szkoły podstawowej,M.Kęska

Przyroda.Tajemnice przyrody.Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Program nauczania przyrody w klasach 4-6

Matematyka z plusem

Program nauczania matematyki w drugim etapie edukacji.

KLASA 4 Brainy, Nick Beare, 831/1/2017, Macmillan, Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber)

Podręczniki do klasy V na rok szkolny 2018/2019


Podręczniki dotowane przez MEN
Historia-”Wczoraj i dziś” Nowa Era nr w wykazie MEN 877/1/2017 AUTOR Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,
Grzegorz Wojciechowski
J.polski -Nowe słowa na start! klasa4, Nowa Era,2017
Plastyka-Do dzieła !klasa 4 , Nowa Era,J.Lukas,K. Onak
Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dziela!
Muzyka-Lekcja muzyki klasa4, Nowa Era,M.Gromek,G.Kilbach
Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Lekcja muzyki
Informatyka-Lubię to!-M.Kęska,wyd.Nowa Era,
Program nauczania „Lubię to”-Program nauczania zajęć komputerowych dla klas4-6 szkoły podstawowej,M.Kęska

Biologia-Puls życi klasa 7,A.Jefimow, wyd.Nowa Era
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Puls życia,A.Zdziennicka, Nowa Era

Matematyka z plusem

Program nauczania matematyki w drugim etapie edukacji.

KLASA 4 Brainy, Nick Beare, 831/1/2017, Macmillan, Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber)
Podręczniki do klasy VI na rok szkolny 2018/2019
Podręczniki dotowane przez MEN
Informatyka-Informatyka Europejczyka klasa5-D.Kiałka,K.Kiałka, wyd.Helion
Historia-”Wczoraj i dziś”.Program nauczania historii w klasach 4-7.
Informatyka Europejczyka -program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej, D.Kiałka
Historia-Historia i społeczeństwo. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej. Klasa 5.-Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski ,Nr dop MEN: ;434/2/2013
Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Wyd. WSiP S.A.,
Zofia T. Kozłowska, Janusz Kuźnieców, Anna Landau-Czajka, Włodzimierz Mędrzecki, Katarzyna Zielińska
J.polski-Jutro pójdę w świat klasa 5, WSiP, nr w wykazie MEN 417/2/2013/2015;H.Dobrowolska, U.Dodrowolska

Jutro pójdę w świat klasa 6.Program nauczania j.polskiego w klasach4-6.

Muzyka- Klucz do muzyki klasa 5, WSiP,U.Smoczyńska,L.Jakobczak

Klucz do muzyki klasa .,.Program nauczania muzyki w klasach 4-6.
Plastyka-Plastyka 4-6, WSiP,nr w wykazie MEN 533/2012, S.Stopczyk,J.Chołaścińska,B.Neubart

Program nauczania plastyki w klasach 4-6.
Informatyka Europejczyka klasa 5,D.Kiałka,K.Kiałka, wyd.Helion
Informatyka Europejczyka -program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej, D.Kiałka

Matematyka z plusem.

KLASA 5 Steps forward 2, Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz, 741/2/2016, Oxford, Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny
Autorzy: Melanie Ellis, Anna Rak

Podręczniki do klasy VII na rok szkolny 2018/2019
Podręczniki dotowane przez MEN
Historia-Wczoraj i dziś.
Historia-”Wczoraj i dziś”.Program nauczania historii w klasach 4-7.
J.polski -Nowe słowa na start! klasa7 Nowa Era, J.Kościeżyńska, M.Chmiel, M. Szulc

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8.

Matematyka z plusem.pr.zbiorowapod red.M.Dobrowolskiej

Program nauczania matematyki w drugim etapie edukacji.
Plastyka-Do dzieła !klasa 7 , Nowa Era,J.Lukas,K.Onak,M.Ipczyńska,N.Mrozkowiak
Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła!
Muzyka-Lekcja muzyki klasa 7, Nowa Era,M.Gromek,G.Kilbach
Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Lekcja muzyki
Informatyka-Informatyka Europejczyka klasa7-D.Kiałka,K.Kiałka, wyd.Helion
Informatyka Europejczyka -program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej, D.Kiałka
Biologia-Puls życi klasa 7,A.Jefimow, wyd.Nowa Era
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Puls życia,A.Zdziennicka, Nowa Era
Wychowanie fizyczne klas 4-6
Program nauczania wych.fizycznego kla klas 4-6- Ruch -zdrowie dla każdego 2, Stanisław Żołyński

KLASA 7 All Clear, Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, 848/1/2017, Macmillan, Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber)

Podręczniki do klasy VIII na rok szkolny 2018/2019
Podręczniki dotowane przez MEN
Historia-Wczoraj i dziś.
Historia-”Wczoraj i dziś”.Program nauczania historii w klasach 4-7.
J.polski -Nowe słowa na start! klasa7 Nowa Era, J.Kościeżyńska, M.Chmiel, M. Szulc

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8.

Matematyka z plusem.pr.zbiorowapod red.M.Dobrowolskiej

Program nauczania matematyki w drugim etapie edukacji.
Plastyka-Do dzieła !klasa 7 , Nowa Era,J.Lukas,K.Onak,M.Ipczyńska,N.Mrozkowiak
Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła!
Muzyka-Lekcja muzyki klasa 7, Nowa Era,M.Gromek,G.Kilbach
Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Lekcja muzyki
Informatyka-Informatyka Europejczyka klasa7-D.Kiałka,K.Kiałka, wyd.Helion
Informatyka Europejczyka -program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej, D.Kiałka
Biologia-Puls życi klasa 7,A.Jefimow, wyd.Nowa Era
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Puls życia,A.Zdziennicka, Nowa Era
Wychowanie fizyczne klas 4-6
Program nauczania wych.fizycznego kla klas 4-6- Ruch -zdrowie dla każdego 2, Stanisław Żołyński

KLASA 7 All Clear, Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, 848/1/2017, Macmillan, Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber)


PODRĘCZNIKI
DO NAUKI RELIGII
ROK SZKOLNY 2016/2017

Klasa I
Tytuł: ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE
Redakcja: Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2012 lub nowsze

Klasa II
Tytuł: IDZIEMY DO JEZUSA
Redakcja: Ks. D.Kurpiński, J.Snopek
Wydawnictwo: jedność
Rok wydania: 2017

Klasa III
Tytuł: JEZUS JEST Z NAMI
Redakcja: Ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2014 lub nowsze

Klasa IV
Tytuł: MIEJSCA PEŁNE BOGACTW
Redakcja: Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2012 lub nowsze

Klasa V
Tytuł: SPOTKANIA UBOGACAJĄCE
Redakcja: Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2013 lub nowsze

Klasa VI
Tytuł: TAJEMNICE BOGATEGO ŻYCIA
Redakcja: Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2014 lub nowsze

Klasa VII
Tytuł: BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA
Redakcja: Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Wydawnictwo: JEDNOŚĆ
Rok wydania: 2017