Rada Rodziców

Przewodnicząca: Wiesława Górska
Zastępca przewodniczącego: Anna Cichy
Skarbnik: Urszula Orczyk