Świetlica profilaktyczna działa w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Opiekę nad dziećmi pełni mgr Renata Mączko.

Świetlica spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczą, ale realizuje te same postulaty, co szkoła, stara się wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy. Poprzez gry, zabawy, konkursy pobudza się wyobraźnię i aktywność intelektualną dziecka. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość odrobienia prac domowych, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystają z pracowni komputerowej. Świetlica dużo czasu poświęca uczniom mającym trudności w nauce organizując dla nich pomoc koleżeńską, wprowadzając ciekawe sposoby utrwalania materiału, organizując konkursy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *