2 września  2019r. swoją działalność rozpoczęło długo oczekiwane przez społeczeństwo lokalne Publiczne Przedszkole ,, Polak Mały” w Piotrkowicach. Do placówki zapisano 20 dzieci w wieku 2,5- 6 lat.

11 października odbyło się uroczyste otwarcie połączone z pasowaniem na przedszkolaka. Uroczystego otwarcia dokonała burmistrz Tuchowa pani Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Stanisławem  Obrzutem, radnymi, sołtysem Kazimierzem Solakiem, proboszczem Stefanem  Michalskim oraz  panią dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Barbarą Polek.

W uroczystościach udział wzięli  wszyscy rodzice pasowanych dzieci, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Występy dzieci dostarczyły wszystkim dużo radości i uśmiechu. Zaprezentowane wiersze i piosenki nawiązywały do piękna  naszej Ojczyzny, zawierały treści patriotyczne. Recytowany wiersz Wł. Bełzy Katechizm polskiego dziecka nawiązywał treścią do nazwy przedszkola ,a taniec  krakowiak  do naszego regionu małopolski.

Po zdanym,, egzaminie”, który przeprowadził Samorząd Szkolny dzieci przedszkolne zostały przez panią dyrektor Barbarę Polek uroczyście pasowane na przedszkolaków.

Dzieci na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały pamiątkowy dyplom, własnoręcznie zrobione medale oraz drobne upominki.

W kolejnym punkcie uroczystości zaproszeni goście poproszeni  zostali przez panią dyrektor do wygłoszenia  okolicznościowego przemówienia . Pierwsza głos zabrała pani burmistrz M. Marszałek, która gratulowała dzieciom udanego występu, a pani dyrektor wytrwałości w dążeniu do celu. Życzyła sukcesów w nowo otwartej placówce. W swoim przemówieniu nawiązała również  do naszego regionu małopolski wręczając na ręce pani dyrektor książkę 100% Małopolska oraz słodkie co nieco. Przybyli goście  w wygłaszanych przemówieniach nie szczędzili ciepłych słów, chwalili dzieci za występy, a panią dyrektor za upór, wytrwałość w dążeniu do otwarcia długo oczekiwanego przedszkola.

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli goście na czele z panią burmistrz i panią dyrektor dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi –tym samym ogłaszając otwarcie przedszkola ,,Polak Mały”.

Słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców zakończyła tę ważną, podniosłą i historyczną uroczystość.