30 września cała społeczność szkolna i przedszkolana udała się na coroczny Rajd Niepodległościowy na Słoną Górę. Odwiedziliśmy cmentarz wojskowy z I wojny światowej i zapaliliśmy znicze. Potem udaliśmy się do p. Sutkowskich, gdzie przy ognisku dzieci młodsze miały spotkanie z policjantem. Następnie wszyscy wzięli udział w akademii z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wspólna zabawę zakończył deszcz, ale dzięki uprzejmości rodziców wszyscy uniknęliśmy zmoczenia i w świetnych humorach dotarliśmy do szkoły.

Galeria